Hạt cao su, cao su đường chạy

Thảm cao su, gạch cao su

  • Màu sắc: Đỏ, Xanh, Đen, Xám.
  • Kích thước: 1m x 1m x 2.5 cm
Giá: Liên hệ
  • Màu sắc: Chấm trắng, Chấm vàng, Đen full mặt 
  • Kích thước: 1m x 1m x 1.5cm
Giá: Liên hệ
  • Màu sắc: chấm vàng, trắng. 
  • Kích thước: 1m x 1m x 1.5 cm
Giá: Liên hệ
  • Màu sắc: Đỏ, Blue, Đen, Xám
  • Kích thước: 1m x 1m x 1.5 cm
Giá: Liên hệ

Thi công sân thể thao

Cỏ nhân tạo

Chiều cao sợi : 50mm

Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch

Số mũi khâu/m: 130 mũi

Giá: Liên hệ

Chiều cao sợi: 50mm
Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch
Số mũi khâu/m: 160 mũ

Giá: Liên hệ

Chiều cao sợi: 50mm
Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch
Số mũi khâu/m: 130 mũi

Giá: Liên hệ

Khoảng cách hàng: 3/8 inch
Số mũi khâu/m: 130 mũi
Số sợi/cụm: 8 sợi

Giá: Liên hệ